Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang trường công lập, lịch sử hơn 50 năm xây dựng phát triển. Sứ mạng của Nhà trường đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các bậc học mầm non, tiểu học, trung học sở; đào tạo bồi dưỡng cử nhân cao đẳng các ngành kinh tế, khoa học tự nhiên, khoa học hội nhân văn; hợp tác đào tạo đại học; sở nghiên cứu, ứng dụng khoa học giáo dục; cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - hội của tỉnh Bắc Giang khu vực. Năm 2014, Nhà trường tuyển sinh đào tạo các hệ, ngành như sau:

 
I. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY:
 
1. Ngành, khối thi, chỉ tiêu và vùng tuyển
 
a. Các ngành Sư phạm: Chỉ tiêu 740; Vùng tuyển: Tuyển thí sinh hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang

STT

1

  phạm Tin học

C14 0210

A, A1, D1, 2, 3, 4

80

2

phạm Vật

C14 0211

A, A1

40

3

  phạm Hoá học

C14 0212

A, B

30

4

  phạm Địa

C14 0219

A, C

40

5

  phạm Giáo dục công dân

C14 0204

C, D1, 2, 3, 4

40

6

phạm Tiếng Anh

C14 0231

D1

120

7

phạm Giáo dục Tiểu học

C14 0202

A, A1C, D1, 2, 3, 4

150

8

phạm Giáo dục Mầm non

C14 0201

M, D1

150

9

phạm Giáo dục Thể chất

C14 0206

B, T

30

10

phạm Âm nhạc

C14 0221

C, D1, 2, 3, 4 N, M, R

30

11

phạm Mỹ thuật

C14 0222

C, D1, 2, 3, 4 H, M, R

30

 
b. Các ngành ngoài phạmChỉ tiêu 550; Vùng tuyển: Tuyển thí sinh trong cả nước

STT

1

Khoa học Thư viện

C32 0202

C, D

100

2

Kế toán

C34 0301

A, A1, D

150

3

Quản trị văn phòng

C34 0406

C, D

100

4

Công nghệ thiết bị trường học

C51 0504

A, A1, B

100

5

Quản văn hóa

C22 0342

C, D

100

 
2. Phương thức tuyển sinh
 
- Chỉ xét kết quả thi tuyển sinh ĐH, hệ chính quy năm 2014 của những thí sinh thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT.
 
- Riêng các ngành phạm: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật: lấy điểm thi các môn văn hoá theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT năm 2014; Các môn năng khiếu do Nhà trường tổ chức thi.
 
3. Hồ đăng tuyển sinh
 
- Giấy báo điểm thi của trường ĐH, tổ chức thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT năm 2014.
 
- 03 phong dán tem ghi địa chỉ, số điện thoại của thí sinh.
 
Hồ xét tuyển nộp theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo của Nhà trường.
 
4. Thời gian nhận hồ xét tuyển
 
- Đợt 1: Từ ngày 20/8/2014 đến hết ngày 08/9/2014
 
- Đợt 2: Từ ngày 11/9/2014 đến hết ngày 30/9/2014
 
- Đợt 3: Từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 19/10/2014 (nếu còn chỉ tiêu)
 
- Nếu vẫn còn chỉ tiêu Nhà trường sẽ nhận hồ từ ngày 20/10/2014 đến hết ngày 15/11/2014.
 
Chú ý: Nhà trường không nhận hồ xét tuyển của những thí sinh không thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT năm 2014 (xem danh sách các trường ĐH, tuyển sinh riêng năm 2014)
 
II. HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY
 
1. Ngành tuyển chỉ tiêu: Trung cấp phạm Mầm non; chỉ tiêu: 600
 
2. Vùng tuyển: Tuyển thí sinh hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang.
 
3. Phương thức tiêu chí tuyển sinh: xét tuyển điểm môn Toán, Ngữ văn lớp 12 THPT hoặc tương đương Nhà trường kiểm tra 2 môn năng khiếu Hát Đọc, kể diễn cảm.
 
4. Hồ đăng tuyển sinh
 
Thí sinh mua nộp hồ đăng tuyển sinh trực tiếp tại Phòng Đào tạo của Nhà trường.
 
5.Thời gian nhận hồ xét tuyển:
 
- Đợt 1: Từ ngày 01/4/2014 đến hết ngày 20/4/2014.
 
- Đợt 2: Từ ngày 01/8/2014 đến hết ngày 20/8/2014.
 
- Đợt 3: Nếu còn chỉ tiêu Nhà trường sẽ nhận hồ sau ngày 25/8/2014 đến hết ngày 30/10/2014.

ngành

 
I. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY:
 
1. Ngành, khối thi, chỉ tiêu vùng tuyển
 
a. Các ngành phạmChỉ tiêu 740; Vùng tuyển: Tuyển thí sinh hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang

STT

1

  phạm Tin học

C14 0210

A, A1, D1, 2, 3, 4

80

2

phạm Vật

C14 0211

A, A1

40

3

  phạm Hoá học

C14 0212

A, B

30

4

  phạm Địa

C14 0219

A, C

40

5

  phạm Giáo dục công dân

C14 0204

C, D1, 2, 3, 4

40

6

phạm Tiếng Anh

C14 0231

D1

120

7

phạm Giáo dục Tiểu học

C14 0202

A, A1C, D1, 2, 3, 4

150

8

phạm Giáo dục Mầm non

C14 0201

M, D1

150

9

phạm Giáo dục Thể chất

C14 0206

B, T

30

10

phạm Âm nhạc

C14 0221

C, D1, 2, 3, 4 N, M, R

30

11

phạm Mỹ thuật

C14 0222

C, D1, 2, 3, 4 H, M, R

30

 
b. Các ngành ngoài phạmChỉ tiêu 550; Vùng tuyển: Tuyển thí sinh trong cả nước

STT

1

Khoa học Thư viện

C32 0202

C, D

100

2

Kế toán

C34 0301

A, A1, D

150

3

Quản trị văn phòng

C34 0406

C, D

100

4

Công nghệ thiết bị trường học

C51 0504

A, A1, B

100

5

Quản văn hóa

C22 0342

C, D

100

 
2. Phương thức tuyển sinh
 
- Chỉ xét kết quả thi tuyển sinh ĐH, hệ chính quy năm 2014 của những thí sinh thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT.
 
- Riêng các ngành phạm: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật: lấy điểm thi các môn văn hoá theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT năm 2014; Các môn năng khiếu do Nhà trường tổ chức thi.
 
3. Hồ đăng tuyển sinh
 
- Giấy báo điểm thi của trường ĐH, tổ chức thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT năm 2014.
 
- 03 phong dán tem ghi địa chỉ, số điện thoại của thí sinh.
 
Hồ xét tuyển nộp theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo của Nhà trường.
 
4. Thời gian nhận hồ xét tuyển
 
- Đợt 1: Từ ngày 20/8/2014 đến hết ngày 08/9/2014
 
- Đợt 2: Từ ngày 11/9/2014 đến hết ngày 30/9/2014
 
- Đợt 3: Từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 19/10/2014 (nếu còn chỉ tiêu)
 
- Nếu vẫn còn chỉ tiêu Nhà trường sẽ nhận hồ sơ từ ngày 20/10/2014 đến hết ngày 15/11/2014.
 
Chú ý: Nhà trường không nhận hồ sơ xét tuyển của những thí sinh không thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT năm 2014 (xem danh sách các trường ĐH, CĐ tuyển sinh riêng năm 2014)
 
II. HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY
 
1. Ngành tuyển và chỉ tiêu: Trung cấp Sư phạm Mầm non; chỉ tiêu: 600
 
2. Vùng tuyển: Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang.
 
3. Phương thức và tiêu chí tuyển sinh: xét tuyển điểm môn Toán, Ngữ văn lớp 12 THPT hoặc tương đương và Nhà trường kiểm tra 2 môn năng khiếu Hát và Đọc, kể diễn cảm.
 
4. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh
 
Thí sinh mua và nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tiếp tại Phòng Đào tạo của Nhà trường.
 
5.Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển:
 
- Đợt 1: Từ ngày 01/4/2014 đến hết ngày 20/4/2014.
 
- Đợt 2: Từ ngày 01/8/2014 đến hết ngày 20/8/2014.
 
- Đợt 3: Nếu còn chỉ tiêu Nhà trường sẽ nhận hồ sơ sau ngày 25/8/2014 đến hết ngày 30/10/2014.

Chỉ  tiêu

 
I. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY:
 
1. Ngành, khối thi, chỉ tiêu và vùng tuyển
 
a. Các ngành Sư phạm: Chỉ tiêu 740; Vùng tuyển: Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang

STT

1

 Sư phạm Tin học

C14 0210

A, A1, D1, 2, 3, 4

80

2

Sư phạm Vật lý

C14 0211

A, A1

40

3

 Sư phạm Hoá học

C14 0212

A, B

30

4

 Sư phạm Địa lý

C14 0219

A, C

40

5

 Sư phạm Giáo dục công dân

C14 0204

C, D1, 2, 3, 4

40

6

Sư phạm Tiếng Anh

C14 0231

D1

120

7

Sư phạm Giáo dục Tiểu học

C14 0202

A, A1, C, D1, 2, 3, 4

150

8

Sư phạm Giáo dục Mầm non

C14 0201

M, D1

150

9

Sư phạm Giáo dục Thể chất

C14 0206

B, T

30

10

Sư phạm Âm nhạc

C14 0221

C, D1, 2, 3, 4 N, M, R

30

11

Sư phạm Mỹ thuật

C14 0222

C, D1, 2, 3, 4 H, M, R

30

 
b. Các ngành ngoài sư phạm: Chỉ tiêu 550; Vùng tuyển: Tuyển thí sinh trong cả nước

STT

1

Khoa học Thư viện

C32 0202

C, D

100

2

Kế toán

C34 0301

A, A1, D

150

3

Quản trị văn phòng

C34 0406

C, D

100

4

Công nghệ thiết bị trường học

C51 0504

A, A1, B

100

5

Quản lý văn hóa

C22 0342

C, D

100

 
2. Phương thức tuyển sinh
 
- Chỉ xét kết quả thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014 của những thí sinh thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT.
 
- Riêng các ngành Sư phạm: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật: lấy điểm thi các môn văn hoá theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT năm 2014; Các môn năng khiếu do Nhà trường tổ chức thi.
 
3. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh
 
- Giấy báo điểm thi của trường ĐH, CĐ tổ chức thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT năm 2014.
 
- 03 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của thí sinh.
 
Hồ sơ xét tuyển nộp theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo của Nhà trường.
 
4. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển
 
- Đợt 1: Từ ngày 20/8/2014 đến hết ngày 08/9/2014
 
- Đợt 2: Từ ngày 11/9/2014 đến hết ngày 30/9/2014
 
- Đợt 3: Từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 19/10/2014 (nếu còn chỉ tiêu)
 
- Nếu vẫn còn chỉ tiêu Nhà trường sẽ nhận hồ sơ từ ngày 20/10/2014 đến hết ngày 15/11/2014.
 
Chú ý: Nhà trường không nhận hồ sơ xét tuyển của những thí sinh không thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT năm 2014 (xem danh sách các trường ĐH, CĐ tuyển sinh riêng năm 2014)
 
II. HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY
 
1. Ngành tuyển và chỉ tiêu: Trung cấp Sư phạm Mầm non; chỉ tiêu: 600
 
2. Vùng tuyển: Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang.
 
3. Phương thức và tiêu chí tuyển sinh: xét tuyển điểm môn Toán, Ngữ văn lớp 12 THPT hoặc tương đương và Nhà trường kiểm tra 2 môn năng khiếu Hát và Đọc, kể diễn cảm.
 
4. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh
 
Thí sinh mua và nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tiếp tại Phòng Đào tạo của Nhà trường.
 
5.Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển:
 
- Đợt 1: Từ ngày 01/4/2014 đến hết ngày 20/4/2014.
 
- Đợt 2: Từ ngày 01/8/2014 đến hết ngày 20/8/2014.
 
- Đợt 3: Nếu còn chỉ tiêu Nhà trường sẽ nhận hồ sơ sau ngày 25/8/2014 đến hết ngày 30/10/2014.

Mã ngành

 
I. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY:
 
1. Ngành, khối thi, chỉ tiêu và vùng tuyển
 
a. Các ngành Sư phạm: Chỉ tiêu 740; Vùng tuyển: Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang

STT

1

 Sư phạm Tin học

C14 0210

A, A1, D1, 2, 3, 4

80

2

Sư phạm Vật lý

C14 0211

A, A1

40

3

 Sư phạm Hoá học

C14 0212

A, B

30

4

 Sư phạm Địa lý

C14 0219

A, C

40

5

 Sư phạm Giáo dục công dân

C14 0204

C, D1, 2, 3, 4

40

6

Sư phạm Tiếng Anh

C14 0231

D1

120

7

Sư phạm Giáo dục Tiểu học

C14 0202

A, A1, C, D1, 2, 3, 4

150

8

Sư phạm Giáo dục Mầm non

C14 0201

M, D1

150

9

Sư phạm Giáo dục Thể chất

C14 0206

B, T

30

10

Sư phạm Âm nhạc

C14 0221

C, D1, 2, 3, 4 N, M, R

30

11

Sư phạm Mỹ thuật

C14 0222

C, D1, 2, 3, 4 H, M, R

30

 
b. Các ngành ngoài sư phạm: Chỉ tiêu 550; Vùng tuyển: Tuyển thí sinh trong cả nước

STT

1

Khoa học Thư viện

C32 0202

C, D

100

2

Kế toán

C34 0301

A, A1, D

150

3

Quản trị văn phòng

C34 0406

C, D

100

4

Công nghệ thiết bị trường học

C51 0504

A, A1, B

100

5

Quản lý văn hóa

C22 0342

C, D

100

 
2. Phương thức tuyển sinh
 
- Chỉ xét kết quả thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014 của những thí sinh thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT.
 
- Riêng các ngành Sư phạm: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật: lấy điểm thi các môn văn hoá theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT năm 2014; Các môn năng khiếu do Nhà trường tổ chức thi.
 
3. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh
 
- Giấy báo điểm thi của trường ĐH, CĐ tổ chức thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT năm 2014.
 
- 03 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của thí sinh.
 
Hồ sơ xét tuyển nộp theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo của Nhà trường.
 
4. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển
 
- Đợt 1: Từ ngày 20/8/2014 đến hết ngày 08/9/2014
 
- Đợt 2: Từ ngày 11/9/2014 đến hết ngày 30/9/2014
 
- Đợt 3: Từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 19/10/2014 (nếu còn chỉ tiêu)
 
- Nếu vẫn còn chỉ tiêu Nhà trường sẽ nhận hồ sơ từ ngày 20/10/2014 đến hết ngày 15/11/2014.
 
Chú ý: Nhà trường không nhận hồ sơ xét tuyển của những thí sinh không thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT năm 2014 (xem danh sách các trường ĐH, CĐ tuyển sinh riêng năm 2014)
 
II. HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY
 
1. Ngành tuyển và chỉ tiêu: Trung cấp Sư phạm Mầm non; chỉ tiêu: 600
 
2. Vùng tuyển: Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang.
 
3. Phương thức và tiêu chí tuyển sinh: xét tuyển điểm môn Toán, Ngữ văn lớp 12 THPT hoặc tương đương và Nhà trường kiểm tra 2 môn năng khiếu Hát và Đọc, kể diễn cảm.
 
4. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh
 
Thí sinh mua và nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tiếp tại Phòng Đào tạo của Nhà trường.
 
5.Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển:
 
- Đợt 1: Từ ngày 01/4/2014 đến hết ngày 20/4/2014.
 
- Đợt 2: Từ ngày 01/8/2014 đến hết ngày 20/8/2014.
 
- Đợt 3: Nếu còn chỉ tiêu Nhà trường sẽ nhận hồ sơ sau ngày 25/8/2014 đến hết ngày 30/10/2014.

Chỉ  tiêu

 
I. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY:
 
1. Ngành, khối thi, chỉ tiêu và vùng tuyển
 
a. Các ngành Sư phạm: Chỉ tiêu 740; Vùng tuyển: Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang

STT

1

 Sư phạm Tin học

C14 0210

A, A1, D1, 2, 3, 4

80

2

Sư phạm Vật lý

C14 0211

A, A1

40

3

 Sư phạm Hoá học

C14 0212

A, B

30

4

 Sư phạm Địa lý

C14 0219

A, C

40

5

 Sư phạm Giáo dục công dân

C14 0204

C, D1, 2, 3, 4

40

6

Sư phạm Tiếng Anh

C14 0231

D1

120

7

Sư phạm Giáo dục Tiểu học

C14 0202

A, A1, C, D1, 2, 3, 4

150

8

Sư phạm Giáo dục Mầm non

C14 0201

M, D1

150

9

Sư phạm Giáo dục Thể chất

C14 0206

B, T

30

10

Sư phạm Âm nhạc

C14 0221

C, D1, 2, 3, 4 N, M, R

30

11

Sư phạm Mỹ thuật

C14 0222

C, D1, 2, 3, 4 H, M, R

30

 
b. Các ngành ngoài sư phạm: Chỉ tiêu 550; Vùng tuyển: Tuyển thí sinh trong cả nước

STT

1

Khoa học Thư viện

C32 0202

C, D

100

2

Kế toán

C34 0301

A, A1, D

150

3

Quản trị văn phòng

C34 0406

C, D

100

4

Công nghệ thiết bị trường học

C51 0504

A, A1, B

100

5

Quản lý văn hóa

C22 0342

C, D

100

 
2. Phương thức tuyển sinh
 
- Chỉ xét kết quả thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014 của những thí sinh thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT.
 
- Riêng các ngành Sư phạm: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật: lấy điểm thi các môn văn hoá theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT năm 2014; Các môn năng khiếu do Nhà trường tổ chức thi.
 
3. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh
 
- Giấy báo điểm thi của trường ĐH, CĐ tổ chức thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT năm 2014.
 
- 03 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của thí sinh.
 
Hồ sơ xét tuyển nộp theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo của Nhà trường.
 
4. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển
 
- Đợt 1: Từ ngày 20/8/2014 đến hết ngày 08/9/2014
 
- Đợt 2: Từ ngày 11/9/2014 đến hết ngày 30/9/2014
 
- Đợt 3: Từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 19/10/2014 (nếu còn chỉ tiêu)
 
- Nếu vẫn còn chỉ tiêu Nhà trường sẽ nhận hồ sơ từ ngày 20/10/2014 đến hết ngày 15/11/2014.
 
Chú ý: Nhà trường không nhận hồ sơ xét tuyển của những thí sinh không thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT năm 2014 (xem danh sách các trường ĐH, CĐ tuyển sinh riêng năm 2014)
 
II. HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY
 
1. Ngành tuyển và chỉ tiêu: Trung cấp Sư phạm Mầm non; chỉ tiêu: 600
 
2. Vùng tuyển: Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang.
 
3. Phương thức và tiêu chí tuyển sinh: xét tuyển điểm môn Toán, Ngữ văn lớp 12 THPT hoặc tương đương và Nhà trường kiểm tra 2 môn năng khiếu Hát và Đọc, kể diễn cảm.
 
4. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh
 
Thí sinh mua và nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tiếp tại Phòng Đào tạo của Nhà trường.
 
5.Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển:
 
- Đợt 1: Từ ngày 01/4/2014 đến hết ngày 20/4/2014.
 
- Đợt 2: Từ ngày 01/8/2014 đến hết ngày 20/8/2014.
 
- Đợt 3: Nếu còn chỉ tiêu Nhà trường sẽ nhận hồ sơ sau ngày 25/8/2014 đến hết ngày 30/10/2014.