Sáng tác: Nhạc sỹ Nguyễn Công Chức. 

Biểu diễn: Dương Đức - Hoàng Yến - Đội tốp ca