Sunday, 27/11/2022 - 02:39|
HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC - VỪA HỌC VỪA LÀM LẠNG GIANG, 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG CẤP 2 - 3 LẠNG GIANG, 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT LẠNG GIANG SỐ 3
KẾT QUẢ CHẤM SKKN NĂM 2022

KẾT QUẢ CHẤM SKKN NĂM 2022

Căn cứ kết quả đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng Sáng kiến (SK) của các thành viên Hội đồng SK ngành giáo dục theo Quyết định số 305/QĐ-SGDĐT ngày 27/4/2022 của Giám ...