Thực hiện công văn số 37/SGD&ĐT-VP ngày 11/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang V/v tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021, chiều ngày 03/03/2021 trường THPT Lạng Giang số 3 tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại khuôn viên vườn hoa với sự tham gia của CBGV, NV và học sinh nhà trường.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói:

             “Mùa xuân là tết trồng cây

  Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”

Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm đến mọi mặt của đời sống xã hội. Người cũng rất quan tâm đến môi trường và hiểu được ý nghĩa thiết thực của môi trường sống. Bác đã động viên toàn thể quần chúng nhân dân tích cực trồng cây làm cho đất nước thêm xanh, sạch, đẹp. Đối với ngành giáo dục, Người luôn đề cao nhiệm vụ, sứ mệnh của người thầy giáo “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây; Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

Thực hiện lời dạy đó của Bác, thầy và trò trường THPT Lạng Giang số 3 đã hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với việc trồng 110 cây hoa hồng trong khuôn viên của nhà trường góp xây dựng ngôi trường ngày càng “xanh - sạch - đẹp”, thân thiện, để CBGV,NV và học sinh trường THPT Lạng Giang số 3 “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

"Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu năm 2021” của trường THPT Lạng Giang số 3 đã góp phần tuyên truyền cho CBGV,NV và học sinh lối sống văn minh, ý thức gìn giữ, bảo vệ môi trường sống qua đó thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

Dưới đây là một số hình ảnh của “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021 của trường THPT Lạng Giang số 3:

 

 

 

 

                                                                                                                                                            Tin bài: Ban biên tập