Chiều ngày 01 tháng 4 năm 2021, Chi bộ trường THPT Lạng Giang số 3 đã tiến hành tổ chức kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú Đặng Thị Huệ vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Căn cứ vào Quyết định số 381- QĐ/HU, ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Huyện ủy Lạng Giang về Quyết định kết nạp đảng viên, ngày 01 tháng 4 năm 2021, Chi bộ trường THPT Lạng Giang số 3 long trọng tổ chức kết nạp cho quần chúng ưu tú Đặng Thị Huệ, giáo viên môn Vật lý vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

            

 

 

Ảnh: Không khí trang nghiêm trong Lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ trường THPT Lạng Giang số 3.

Tham dự buổi lễ kết nạp đảng viên có đồng chí Nguyễn Văn Nam - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng, cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ nhà trường.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đọc quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Đặng Thị Huệ.

Lễ kết nạp đảng viên mới được tổ chức trang nghiêm, đúng trình tự, quy định theo Hướng dẫn về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Thay mặt chi bộ, đồng chí Nguyễn Văn Nam - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường THPT Lạng Giang số 3 đã đọc và trao quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Đặng Thị Huệ, giáo viên môn Vật lý, sau một thời gian phấn đấu, rèn luyện đã vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

                           

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường trao quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Đặng Thị Huệ. 

Dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Đặng Thị Huệ đọc lời tuyên thệ của đảng viên nguyện trung thành với lý tưởng, mục tiêu Cách mạng của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ảnh: Đồng chí Đặng Thị Huệ đọc lời tuyên thệ của đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Nam - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường ghi nhận những cố gắng, phấn đấu trong suốt thời gian qua của đồng chí Đặng Thị Huệ, đồng thời yêu cầu đồng chí Huệ tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của người giáo viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, nâng cao nhận thức chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên trong công việc được giao góp phần xây dựng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. 

Căn cứ vào điều lệ Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Nam - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã phân công 02 đảng viên chính thức là đồng chí Đỗ Văn Tuyên và đồng chí Trần Minh Đức giúp đỡ đồng chí Đặng Thị Huệ trở thành đảng viên chính thức đúng thời hạn.

Tại buổi lễ, đồng chí Đặng Thị Huệ đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam, đồng thời xin hứa sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

        Ban biên tập