Thực hiện hướng dẫn số 04/HD-SGDĐT-CĐGD ngày 11/09/2020 của công đoàn ngành giáo dục đào tạo Bắc Giang về tổ chức Hội nghị cán bộ công chức,viên chức năm học 2020 – 2021. Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, ngày 27/9/ 2020 tại Trường THPT Lạng Giang số 3 đã diễn ra Hội nghị Cán bộ, Công chức, viên chức năm học 2020 – 2021.

       Tham gia Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nam, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí trong Ban Chi uỷ, BGH, cùng toàn thể các thầy cô giáo trong Hội đồng sư phạm nhà trường.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Nam, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai mạc Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2020 – 2021 trường THPT Lạng Giang số 3.

       Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị Cán bộ, Công chức, viên chức năm học 2020 - 2021 đã diễn ra trong không khí trang trọng với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, tích cực.

       Ảnh: Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2020 – 2021 trường THPT Lạng Giang số 3.

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Văn Nam - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường thông qua báo cáo kiểm điểm và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ của nhà trường trong năm học 2020 – 2021. Năm học 2020 – 2021, nhà trường đề ra chỉ tiêu có 01 đồng chí đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh, 01 đồng chí được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Bắc Giang, 01 đồng chí được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 08 đồng chí đạt CSTĐCS; 02 đồng chí được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng; 02 đồng chí được Công đoàn ngành khen thưởng; 64 đồng chí đạt LĐTT; Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Công đoàn, Đoàn thanh niên đạt Vững mạnh; trường THPT Lạng Giang số 3 đạt danh hiệu LĐTTXS được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh Bắc Giang.

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đọc báo cáo kiểm điểm và đánh giá kết quả thực hiện Nghị Quyết hội nghị CBVC năm học 2019 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của trường THPT Lạng Giang số 3.

Ảnh: CBGV,NV trường THPT Lạng Giang số 3 tham gia Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2020 – 2021.

     Tại Hội nghị, thay mặt Công đoàn nhà trường đồng chí Trần Thị Vân Hải -CTCĐ đã báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của công đoàn năm học 2019-2020; phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn trong năm học 2020 – 2021. Đồng thời, Hội nghị còn được nghe đồng chí Chu Bá Biên – Trưởng Ban thanh tra nhân dân Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm học 2019 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ của Ban Thanh tra Nhân dân năm học 2020 – 2021.

Ảnh: Đồng chí Trần Thị Vân Hải, chủ tịch Công đoàn trường THPT Lạng Giang số 3 đọc báo cáo tạo Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2020 – 2021.

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020- 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã trực tiếp giải đáp thắc mắc, kiến nghị của cán bộ giáo viên, nhân viên.

Hội nghị đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế làm việc cơ quan; Quy tắc ứng xử và Quy chế thi đua khen thưởng, kỉ luật của nhà trường.

Hội nghị đã tiến hành phát động phong trào thi đua và kí giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan đơn vị và tổ chức Công đoàn nhà trường.

  Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đồng chí Trần Thị Vân Hải, chủ tịch Công đoàn kí giáo ước thi đua giữa người đứng đầu đơn vị và Công đoàn trường THPT Lạng Giang số 3.

Hội nghị đã biểu quyết nhất trí các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, Công chức, viên chức và người lao động năm học 2020- 2021 đồng thời thống nhất các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, chất lượng giáo dục đại trà, công tác giáo dục đạo đức cho học sinh; tham gia và đạt thành tích cao trong các cuộc thi, hội thi do Sở GD& ĐT Bắc Giang tổ chức.

Hội nghị Cán bộ, Công chức, viên chức năm học 2020 – 2021 của trường THPT Lạng Giang số 3 đã thể hiện sự đồng lòng, nhất trí và quyết tâm cao của tập thể CBGV,NV nhà trường phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 – 2021./.

                                                                          Ban biên tập