Monday, 02/08/2021 - 08:53|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT LẠNG GIANG SỐ 3

CHI BỘ TRƯỜNG THPT LẠNG GIANG SỐ 3 SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW, NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

Chiều ngày 25/3/2021, Chi bộ trường THPT Lạng Giang số 3 đã tiến hành Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Nam – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể 52 đồng chí đảng viên trong chi bộ nhà trường.

         Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/HU, ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Huyện ủy Lạng Giang về việc Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;Thực hiện Công văn số 98 CV/BTGHU, ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lạng Giang về việc rà soát, lựa chọn điển hình tiên tiến đề nghị biểu dương, khen thưởng dịp sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

          Chiều ngày 25 tháng 3 năm 2021, Chi bộ trường THPT Lạng Giang số 3 đã tiến hành Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

          Hội nghị đã nghe đồng chí Trương Văn Giáp – Chi ủy viên, Phó Hiệu trưởng báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chị thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phương hướng thực hiện trong thời gian tới.

          Báo cáo đã đánh giá công tác  triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các kế hoạch, chương trình hành động của chi bộ nhà trường, gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Sau 05 năm triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhận thức của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ được nâng lên; tạo ra sự chuyển biến quan trọng trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống; đa số đảng viên tự giác nghiên cứu, đăng ký cam kết, tu dưỡng, rèn luyện và học tập theo Bác. Đồng thời, việc triển khai học tập và làm theo Bác đã tác động tích cực đến hiệu quả công việc của mỗi cán bộ, đảng viên nhà trường.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nam – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường biểu dương những kết quả mà chi bộ đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời cũng phân tích, chỉ ra những tồn tại hạn chế của chi bộ trong việc thực hiện Chỉ thị số 05. Từ đó, đề ra những nhiệm vụ cụ thể nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những năm tiếp theo.

         

                                                                             

 

    Ảnh: đồng chí Nguyễn Văn Nam – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường trao giấy khen cho 02 đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có 02 cá nhân (đ/c Đỗ Văn Tuyên, đ/c Hoàng Thị Hạnh) được chi bộ nhà trường tặng giấy khen đảng viên đã có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

                                                                                                                                                                 Ban biên tập

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website