Thứ bảy, 02/12/2023 - 00:01|
TRƯỜNG THPT LẠNG GIANG SỐ 3
Văn bản chỉ đạo chương trình GDPT 2018

Văn bản chỉ đạo chương trình GDPT 2018

Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, ...