Chủ nhật, 27/11/2022 - 02:58|
HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC - VỪA HỌC VỪA LÀM LẠNG GIANG, 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG CẤP 2 - 3 LẠNG GIANG, 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT LẠNG GIANG SỐ 3
Ngày ban hành:
12/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lí tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tỉnh Bắc Giang; Căn cứ hướng dẫn số 1313/SGDĐT – GDTrH, GDTX, ngày 31/8/2022 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2022-2023; Căn cứ vào quyền hạn của Hiệu trưởng trường THPT và khả năng cán bộ;

Ngày ban hành:
22/09/2022
Ngày hiệu lực:
21/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023 và hướng tới chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị thủ trưởng các đơn vị (như kính gửi) tham gia chỉ đạo, viết tin/bài phản ánh các hoạt động, phong trào thi đua tại đơn vị, tôn vinh nhà giáo, học sinh, sinh viên tiêu biểu, những thành tựu nổi bật của địa phương, đơn vị, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
22/09/2022
Ngày hiệu lực:
21/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ hướng dẫn số 1313/SGDĐT – GDTrH, GDTX, ngày 31/8/2022 của Sở GD&ĐT Bắc Giang V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2022-2023; Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của trường THPT Lạng Giang số 3. Trường THPT Lạng Giang số 3 xây dựng Kế hoạch tổ chức giờ chào cờ và hoạt động ngoại khóa giáo dục các tổ chuyên môn năm học 2022 – 2023 như sau:

Ngày ban hành:
22/09/2022
Ngày hiệu lực:
21/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/09/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Bắc Giang; nhằm tích cực tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trên các cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử và các trang fanpage của các đơn vị, nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các đơn vị triển khai, thực hiện một số nội dung cụ thể sau: 

Ngày ban hành:
12/09/2022
Ngày hiệu lực:
10/08/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo: Thực hiện CV số 1402, ngày 12/9/2022 của Sở GD về việc V/v đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng và thực hiện quy định sử dụng khẩu trang trong phòng, chống dịch Covid-19 (gửi file đính kèm). Đề nghị CBGV, NV và học sinh nhà trường thường xuyên đeo khẩu trang khi đến trường để phòng, chống dịch Covid-19. Yêu cầu GVCN rà soát học sinh của lớp (những em chưa tiêm vắc xin hoặc tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 chưa đủ liều) đề nghị các em đến trạm y tế địa phương để tiêm vắc xin hoàn thành trước ngày 15/9/2022, đồng thời cập nhật trên CSDL ngành (mục 4.7.1) để nhà trường tổng hợp số liệu báo cáo Sở. Trân trọng!

Ngày ban hành:
12/09/2022
Ngày hiệu lực:
12/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng; nhằm góp phần làm giảm sự lây lan của dịch COVID-19 trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe người dân, ổn định đời sống, tăng cường phát triển kinh tế - xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Ngày ban hành:
10/09/2022
Ngày hiệu lực:
09/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực