Em muốn đăng ký thi lại đại học vậy hạn nộp hồ sơ cho thí sinh tự do là bao giờ vậy ạ?

Trả lời: 

Theo CV số 1444/BGDĐT-GDĐH về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non thí sinh đăng ký dự thi tại các điểm tiếp nhận từ ngày 27/4 đến 17h ngày 11/5/2021.

Thí sinh trên địa bàn huyện Lạng Giang muốn đăng kí thi lại nộp hồ sơ đăng kí tại trường THPT Lạng Giang số 1

* Hồ sơ ĐKDT đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT:
+ 01 túi hồ sơ;
+ 02 Phiếu ĐKDT (Phiếu số 1 và Phiếu số 2);
+ Bản photocopy 2 mặt Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân trên
1 mặt giấy A4;
+ Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao được chứng thực từ bản chính);
+ 02 ảnh mầu cỡ 4x6 cm kiểu Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công
dân được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng;
+ 02 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.
* Hồ sơ ĐKDT đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp trung cấp:
+ 01 túi hồ sơ;
+ 02 Phiếu ĐKDT (Phiếu số 1 và Phiếu số 2);
+ 02 ảnh mầu cỡ 4x6 cm kiểu Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công
dân được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng.
+ Bằng tốt nghiệp THCS (bản sao được chứng thực từ bản chính);
+ Bằng tốt nghiệp trung cấp (bản sao được chứng thực từ bản chính);
+ Sổ học tập hoặc bảng điểm học các môn văn hóa THPT theo quy định của
Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ GD&ĐT (bản sao được
chứng thực từ bản chính);
+ Bản photocopy 2 mặt Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân trên
1 mặt giấy A4;
+ 02 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.