Bạn Bùi Thị Hồng Hạnh lớp 12A5 hỏi: Thầy cho em hỏi là nếu thi xong mà mình muốn đăng kí thêm nguyện vọng thì có được ko ạ?

Trả lời: Sau khi thi xong có điểm Bộ giáo dục cho phép các em điều chỉnh nguyện vọng 3 lần, trong 3 lần này em có thể đổi sang ngành khác, trường khác hoặc thêm nguyện vọng bất kì (trừ những trường có thực hiện sơ tuyển) và các em có thể bổ sung thêm bao nhiêu nguyện vọng cũng được tùy ý.