Thứ bảy, 02/12/2023 - 00:00|
TRƯỜNG THPT LẠNG GIANG SỐ 3
 • Đồng Xuân Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0376466846
  • Email:
   dxhiep.lg3@bacgiang.edu.vn
 • Giáp Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Bí thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0353715825
  • Email:
   gthuong.lg3@bacgiang.edu.vn
 • Hoàng Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0979646941
  • Email:
   hthang.lg3@bacgiang.edu.vn
 • Ngô Hồng Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0983638564
  • Email:
   nhquang.lg3@bacgiang.edu.vn
 • Dương Ngọc Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0973562823
  • Email:
   phuongduongngoc89@gmail.com