Chủ nhật, 17/10/2021 - 20:23|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT LẠNG GIANG SỐ 3
 • Trần Thị Vân Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0986715168
  • Email:
   ttvhai.lg3@bacgiang.edu.vn
 • Thân Trọng Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0983119278
  • Email:
   tthung.lg3@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0397644310
  • Email:
   nthang.lg3@bacgiang.edu.vn
 • Phan Thị Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0388205495
  • Email:
   ptbich.lg3@bacgiang.edu.vn
 • Trần Thị Thu Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0985299003
  • Email:
   ttthoai.lg3@bacgiang.edu.vn
Tin đọc nhiều
Liên kết website