Sunday, 27/11/2022 - 02:53|
HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC - VỪA HỌC VỪA LÀM LẠNG GIANG, 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG CẤP 2 - 3 LẠNG GIANG, 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT LẠNG GIANG SỐ 3
 • Nguyễn Huy Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P Hiệu trưởng (phụ trách nhà trường)
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0987057345
  • Email:
   nhnghia.lg3@bacgiang.edu.vn
 • Trương Văn Giáp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0982607440
  • Email:
   tvgiap.lg3@bacgiang.edu.vn